Καλοκαιρινή Ομαδική Έκθεση 2019

Καρυοθράυστις

40 Χρόνια Χρυσόθεμις

Καλοκαιρινή Ομαδική Έκθεση 2018

Βιβλίο Νίκου Οικονομίδη “50/30”

Χρυσόθεμις: Τριάντα χρόνια μετά

Καλοκαιρινή Ομαδική Έκθεση

Ο Οικονομίδης στον Ευριπίδη

Έκθεση στο Polis Art Cafe